Bibliotecă

Responsabil departament:

RĂȘCHITORU CRISTINA

Atribuții

 • Asigura completarea colectiilor bibliotecii cu lucrari din productia editoriala curenta si de retrospectiva, prin achizitii,donatii,transfer,abonamente, sponsorizari si alte surse
 • Prelucreaza biblioteconomic (descrierea ISBD si clasificare) colectiile bibliotecii si organizeaza pe destinatii;
 • Organizeazä colectiile dupä criteriul sistematico-alfabetic;
 • Intocmeste periodic evidenta globala si individual a publicatiilor prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului inventar si statistica oficiala anuală;
 •  Elaborează liste bibliografice sau bibliografii tematice la cerere sau din proprie initiativa pentru sprijinirea procesului de învațământ,cercetare si productie;
 • Organizeaza, pe baza programului de activitate anual,manifestari culturaleducative in colaborare cu scoala,biserica, fundatii culturale etc. precum si activitati specifice de comunicare a colectiiior,vitrine,expozitii, dezbateri, expuneri,prezentari de carte etc.;
 • Ia masuri pentru pastrarea integritatii fondului de publicatii si recuperarea valorica a lucrarilor distruse sau nerestituite de cititori
 •  Participa la arhivarea documentelor
 • Achizitionarea fondului de carte
 • Gestionarea eficienta a sistemului Biblionet
 • Inventarierea periodica a fondului de carte
 • Se preocupa de constituirea fondului de carte.
 •  Imprumut la domiciliu,sala de lectura,de referinta si care fac parte din patrimoniul cultural national (daca este cazul);
 • Organizeazä cataloagele alfabetic si sistematic si de personalitäți locale si menține la zi;
 • Realizeaza evidenta zilnica a cititorilor si a cartiior difuzate;
 • Asigura popularizarea scrisa,orala si vizuala a colectiiior si serviciilor bibliotecii pentru public: (orar,pliante,panouri pubiicitare etc.)
 • Studiaza necesitatea si propune infintarea unor puncte de imprumut mobile in sateie apartinatoare comunei;
 • Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul local,primar,viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare
 • Colaborarea cu institutiile si autoritatile locale, judetene, nationale
 • Intocmirea documentelor referitoare la fondul de carte
 • Mentinerea fondului de carte
Skip to content