Resurse umane

Responsabil departament:

CREȚU GHEORGHE

Atribuții

 • Operare în Monitorul Oficial Local al comunei Ceahlău
 • Completarea si transmiterea informatiilor privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici căt si dovada implementării lor
 • Semnalarea neregularitătilor
 • Managementul conflictelor de munca
 • Competenta, constientizarea si instruirea personalului
 • Elaborarea statului de functii
 • Efectuează lucrări privind incheierea, modificarea, suspendarea și incetarea raportului de serviciu,
 
 • Gestionează contractele de muncă, prin intocmirea corectă si la timp a tuturor contractelor individuale de muncă
 • Intocmeste planul de perfectionare al angajatilor
 • Completează condica de prezentă
 • Intocmeste si actualizează Registrul de evidenta al salariafilor si Registrul de evidentă al funcționarilor publici,
 • Actualizează fisele de post al angajatilor
 • Duce la indeplinire alte atribuții stabilite de către primarul comunei
 •  Intocmeste, gestionează si răspunde de dosarele profesionale ale functionarilor publici precum si dosarele personale ale personalului contractual
Skip to content