Contabilitate

Responsabil departament:

CIUCANU ANA MARIA

Atribuții

 • Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local,
 • Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor
 • Acordarea voucherelor de vacanță,
 • Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor,
 • Casarea obiectelor de inventar,
 • Centralizarea situatiilor financiare,
 • Circuitul documentelor financiar- contabile,
 • Circuitul documentelor specifice,
 • Contabilitatea trezoreriei institutiei,
 • Contabilizarea salariilor,
 • Contractarea unui împrumut,
 • Corectarea erorilor constatate in documentele de plata,
 • Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar,
 • Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli,
 • Elaborarea Registrului Cartea mare,
 • Elaborarea Registrului Inventar,
 • Elaborarea Registrului Jurnal,
 • Elaborarea situațiilor financiare,
 • Exercitarea controlului financiar preventiv propriu,
 • Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine,
 • Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine,
 • Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine,
 
 • Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine,
 • Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine
 • Întocmirea Balanţei de verificare,
 • Intocmirea evidența si utilizarea documentelor interne,
 • Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat,
 • Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
 •  Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug,
 • Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor,
 • Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor,
 • Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor,
 • Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie,
 • Organizarea şi funcţionarea contabilităţii,
 • Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere,
 • Plata salariilor,
 • Reevaluarea patrimoniului,
 • Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat,
 • Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe.
Skip to content