FormulareDepartament Registrul agricol

Nr. Denumire document Deschide
1 Ofertă vânzare teren- persoane fizice Deschide
2 Ofertă vânzare teren- persoane juridice Deschide
3 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzarea a terenului Deschide
4 Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului Deschide
5 Notificare preemptori Deschide
6 Listă preemptori Deschide
7 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare Deschide
8 Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare- persoane fizice Deschide
9 Adresă Deschide

Departament Urbanism

Nr. Denumire document Deschide
1 Cerere emitere certificat urbanism Deschide

Departament Stare civilă

Nr. Denumire document Deschide
1 Declarație de căsătorie Deschide

Departament Asistență socială

Nr. Denumire document Deschide
1 Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizației lunar/sprijinului lunar și alocașiei de stat pentru copii Deschide

Transparență

Nr. Denumire document Deschide
1 Cerere privind liberul acces la informaţiile de interes public Deschide
2 Cerere model pentru probleme sau sesizări Deschide