Nr. Data Denumire document Deschide
1 25/05/2023 Rezultatele finale la examenul pentru promovare în funcția publică de conducere de Secretar general al comunei Deschide
2 25/05/2023 Rezultatul obținut la proba interviu din data de 25.05.2023 în cadrul examenului organizat pentru promovarea în funcția publică de conducere de Secretar general al comunei Deschide
3 25/05/2023 Rezultatul obținut la proba scrisă din data de 25.05.2023 în cadrul examenului organizat pentru promovarea în funcția publică de conducere de Secretar general al comunei Deschide
4 16/05/2023 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de Secretar general al comunei, clasa conducere, Grad I- Compartiment Secretar General Deschide
5 24/04/2023 Formular de înscriere pentru concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general Deschide
6 24/04/2023 Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al Unității administrativ teritoriale. Bibliografie Deschide
7 17/03/2023 Rezultatul final la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori fochiști la Unitatea Medico-Socială Ceahlău Deschide
8 10/03/2023 Anunț privind rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de fochist după proba scrisa, organizat in data de 10.03.2023 Deschide
9 03/03/2023 Proces verbal selectie dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de fochist la Unitatea Medico-Socială Ceahlău , organizat in data de 10.03.2023 Deschide
10 17/02/2023 Anunț concurs muncitor- fochist Deschide
11 16/02/2023 Decizie privind reluarea procedurii de scoatere la concurs a posturilor vacante de muncitor fochist Deschide
12 10/02/2023 Proces Verbal selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de fochist Deschide
13 08/02/2023 Unitatea medico-socială Ceahlău cu sediul în comuna Ceahlău organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă a două posturi de Infirmiere debutante Deschide
14 18/01/2023 Unitatea medico-socială Ceahlău cu sediul în comuna Ceahlău organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă a două posturi Muncitor Fochist DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/05/2022 Anunț Primăria Comunei Ceahlău organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Conducător auto transport elevi, cu studii medii, pe perioadă nedeterminată Deschide
2 14/01/2022 Centralizator privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de Inspector specialitate gradul I cu studii superioare la Unitatea Medico-Socială Ceahlău Deschide
3 04/01/2022 Proces-verbal Selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant Inspector specialitate gradul I cu studii superioare DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 07/12/2021 Anunț Unitatea Medico-Socială Ceahlău organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector specialitate gradul I cu studii superioare perioadă nedeterminată. Deschide
2 07/12/2021 Bibliografie pentru concursul organizat de Unitatea Medico-Socială Ceahlău pentru ocupare postului vacant de Inspector specialitate gradul I . Deschide
3 26/11/2021 Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de Inspector specialitatea grad profesional I cu studii superioare la Unitatea Medico Socială Ceahlău Deschide
4 29/10/2021 Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector Specialitatea gradul I cu studii superioare perioadă nedeterminată în cadrul Unității Medico-Socială Ceahlău. Bibliografie DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 28/02/2019 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie - Economist, din cadrul Unitatea Medico-Sociala Deschide
2 31/01/2019 Unitatea Medico- Sociala Ceahlau, organizeaza in data de 28.02.2019, ora 10, la sediul Primariei comunei Ceahlau, concurs de ocupare a functiei contractuale de executie vacanta - contabil DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 12/09/2018 Post muncitor intretinere fochist - compartiment nemedical. Dosarele de inscriere la concurs se pot depunde in perioada 01.10.2018 - 04.10.2018 ora 12. DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 16/08/2017 Rezultate finale - concurs de ocupare a postului de referent clasa III Deschide
2 16/08/2017 Proces verbal solutionare a cpntestatiei - post de referent clasa III Deschide
3 10/08/2017 Punctaje finale REFERENT clasa a III a Deschide
4 10/08/2017 Rezultat proba de interviu REFERENT Deschide
5 07/08/2017 Rezultat Deschide
6 26/06/2017 Concurs- consilier clasa I, grad profesional principal, referent clasa III, grad profesional debutant Deschide
7 26/06/2017 Bibliografie Deschide
8 07/05/2017 Rezultate finale - concurs de ocupare a functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional principal Deschide
9 07/05/2017 Rezultate finale - concurs de ocupare a functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional principal - Compartiment contabilitate DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 11/03/2016 Concurs ocupare post vacant temporar DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 09/12/2015 Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical generalist Deschide
2 17/11/2015 Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar gradul II Deschide
3 02/11/2015 Concurs pentru ocuparea postului de conducator auto Deschide
4 30/10/2015 Concurs pentru ocuparea postului de conducator auto Deschide
5 30/10/2015 Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar Deschide
6 15/07/2015 Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de infiermier si un post de muncitor necalificat Deschide
7 14/07/2015 Concurs pentru ocuparea a postului de bibliotecar Deschide
8 12/03/2015 Concurs pentru ocuparea unui post vacant Deschide
9 11/02/2015 Concurs pentru ocuparea unui post vacant Deschide