Responsabil departament:
Ursu Mihai

- Acordarea primului ajutor în caz de urgentă - Asigură măsurile organizatorice necesare privind instiinfarea și aducerea personalului voluntar pentru situatii de urgență
- Intocmeste , actualizează, păstrează si pune in aplicare documentele operative de interventie si răspuns in cazul producerii situafiilor de urgență - Intocmeste documentații si situatii pe line de transmisiuni , alarmare, protectie N .B.C. deblocare - salvare, medicală, sanitar veterinară, evacuare, logistică, dezastre, situații de urgentă, etc.
- Modul de interventie in situatii de urgenta - Organizarea apărării impotriva incendiilor
- Participă la activitătile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situafii de Urgentă Petrodava al judefului Neamf si la acfiunile intervenfie in zona de competenfă - Prezintă propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru inzestrarea formatiilor si realizarea măsurilor de protectie civilă gi prevenire situatii de urgenta
- Răspunde de asigurarea măsurilor de protectie a populafiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si mediului inconjurător impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenfă, dezastrelor si conflictelor armate - Relatia cu Apele Romane
- Responsabil cu constatarea contravenfiile si a aplica sanctiunii persoanelor fizice si juridice - Responsabil din relatia cetăfenilor in ceea ce priveste alimentarea cu apă, canalizarea
- Responsabil in domeniul "căini fără stăpăn" - Responsabil in domeniul verificării transportului scolar in cadrul institutiei
- Responsabil relatia cu Apele Romane - Verifică menținerea in permanență a stării de operativitate a echipamentelor si bunurilor din dotare..
- Verifică prin exercitii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate si de interventie - Accidentarea in cadrul locului de muncă,
- Responsabil cu protectia civila la nivelul comunei Ceahlau - Răspunde de modul de intocmire a orelor in folosul comunității precum si de modul de indeplinire a obligatiilor beneficiarilor legii 416/2001;
- Răspunde de protectia muncii a cetățenilor beneficiarı ai legii 416/2001 si persoanelor care au de indeplinit ore in folosul comunității. -

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii