Nr Crt Denumire Deschide
1 Hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile: februarie, martie si aprilie 2019 Deschide
2 Hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare intocmite de S.C. EXPERT EVAL S.R.L. pentru suprafetele de 500 m.p. teren neproductiv si aprobarea schimbului de teren dintre Primaria comunei Ceahlau si domnii Cotargasanu Stefan-Cirprian si Cotargasanu Nicoleta-Maria Deschide
3 Hotarare privind stabilirea procentului indemnizatiei consilierilor locali pentru participarea la sedintele Consiliului local Ceahlau Deschide
4 Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statul de functii la Unitatea Medico-Sociala Ceahlau Deschide
5 Hotarare privind inchirierea prin incredintate directa a pasunilor comunale, situate in extravilanul comunei Ceahlau, pentru pasunatul bovinelor, ovinelor si caprinelor Deschide
6 Hotarare privind propunerea de modificare a suprafetei de islaz comunal - punctul Malustet - N.C.50 729 Deschide
7 Plan de amplasament si delimitare a imobilului Deschide
8 Plan de amplasament si delimitare a imobilului Deschide
9 Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale Deschide
10 Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectunii de dezvoltare sursa A la 31.12.2018 si utilizarea excedentului bugetar la anului 2018 Deschide
11 Hotarare privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare care vor fi realizate in anul 2019, de catre beneficiarii venitului minim garantat si de persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001. Deschide
12 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala si Planul de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Deschide
13 Hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperirea a Riscurilor la nivelul comunei pentru anul 2019 Deschide
14 Hotarare nr. 5 din 30.01.2019 privind infiintarea si organizarea serviciului "Consiliul local ceahlau - serviciul apa canal", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Deschide
15 Hotarare nr. 6 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului anului al achizitiilor publice al comunei Ceahlau pentru anul 2019 Deschide
16 Hotarare privind stabilirea locurilor utilizate pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice, precum si interzicerea acestora, de pe raza unitatii administrative teritoriale Ceahlau Deschide
17 Hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 435 din 04.02.2011 Deschide
18 Hotarare privind alocarea sumei de 7000 lei de la bugetul local pentru achitarea prestatiilor artistice cu ocazia "Serbarile Zapezii" in Statiunea Durau in data de 1 - 10 februarie 2019, punctul "Poiana Cailor" Deschide
19 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ceahlau, judetul Neamt pentru anul 2019 Deschide
20 Hotarare privind aprobarea aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a cantitatii de: 91 m.c. lemn - conform A.P.V. nr. 9433/2018 Deschide
21 Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt(U.M. 0944) a unui spatiu in suprafata de 80.29 mp. situat in incinta Muzeului satesc Ceahlau Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Anexa 2 - Stat de functii Deschide
2 Anexa 1 - Plan de ocupare a functiilor publice din UAT CEAHLAU Deschide
3 Planul de ocupare a functiilor publice Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi Deschide
2 Privind transmiterea in folosinta gratuita catre E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA a unor suprafete de teren situat in intravilanul Comunei Ceahlau, apartinand domeniului public al comunei pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide
3 Plan alimentare energie electrica Deschide
4 Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru luna februarie 2014 Deschide
5 Cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice Deschide
6 Pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Ceahlau Deschide
7 Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
8 Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile:(Ianuarie, Februarie, Martie 2014) Deschide
9 Privind distribuirea excedentului bugetului local de la 31.12.2013 Deschide
10 Privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice Deschide
11 Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
12 Privind alocarea de teren pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide