Nr Crt Denumire Deschide
1 Anexa 2 - Stat de functii Deschide
2 Anexa 1 - Plan de ocupare a functiilor publice din UAT CEAHLAU Deschide
3 Planul de ocupare a functiilor publice Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi Deschide
2 Privind transmiterea in folosinta gratuita catre E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA a unor suprafete de teren situat in intravilanul Comunei Ceahlau, apartinand domeniului public al comunei pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide
3 Plan alimentare energie electrica Deschide
4 Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru luna februarie 2014 Deschide
5 Cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice Deschide
6 Pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Ceahlau Deschide
7 Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
8 Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile:(Ianuarie, Februarie, Martie 2014) Deschide
9 Privind distribuirea excedentului bugetului local de la 31.12.2013 Deschide
10 Privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice Deschide
11 Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
12 Privind alocarea de teren pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide