Responsabil departament:
Ciucanu Ana Maria

- Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local, - Acordarea voucherelor de vacanță,
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, - Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor,
- Casarea obiectelor de inventar, - Centralizarea situatiilor financiare,
- Circuitul documentelor financiar- contabile, - Circuitul documentelor specifice,
- Contabilitatea trezoreriei institutiei, - Contabilizarea salariilor,
- Contractarea unui împrumut, - Corectarea erorilor constatate in documentele de plata,
- Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar, - Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli,
- Elaborarea Registrului Cartea mare, - Elaborarea Registrului Inventar,
- Elaborarea Registrului Jurnal, - Elaborarea situațiilor financiare,
- Exercitarea controlului financiar preventiv propriu, - Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine,
- Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine, - Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine,
- Întocmirea Balanţei de verificare, - Intocmirea evidența si utilizarea documentelor interne,
- Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat, - Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
- Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug, - Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe, - Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor,
- Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile, - Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar,
- Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor, - Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor,
- Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie, - Organizarea şi funcţionarea contabilităţii,
- Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere, - Plata salariilor,
- Reevaluarea patrimoniului, - Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat,
- Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii