Responsabil departament:
Rășchitoru Cristina

- Asigura completarea colectiilor bibliotecii cu lucrari din productia editoriala curenta si de retrospectiva, prin achizitii,donatii,transfer,abonamente, sponsorizari si alte surse - Se preocupa de constituirea fondului de carte.
- Prelucreaza biblioteconomic (descrierea ISBD si clasificare) colectiile bibliotecii si organizeaza pe destinatii; - Imprumut la domiciliu,sala de lectura,de referinta si care fac parte din patrimoniul cultural national (daca este cazul);
- Organizeazä colectiile dupä criteriul sistematico-alfabetic; - Organizeazä cataloagele alfabetic si sistematic si de personalitäți locale si menține la zi;
- Intocmeste periodic evidenta globala si individual a publicatiilor prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului inventar si statistica oficiala anuală; - Realizeaza evidenta zilnica a cititorilor si a cartiior difuzate;
- Elaborează liste bibliografice sau bibliografii tematice la cerere sau din proprie initiativa pentru sprijinirea procesului de învațământ,cercetare si productie; - Asigura popularizarea scrisa,orala si vizuala a colectiiior si serviciilor bibliotecii pentru public: (orar,pliante,panouri pubiicitare etc.)
- Organizeaza, pe baza programului de activitate anual,manifestari culturaleducative in colaborare cu scoala,biserica, fundatii culturale etc. precum si activitati specifice de comunicare a colectiiior,vitrine,expozitii, dezbateri, expuneri,prezentari de carte etc.; - Studiaza necesitatea si propune infintarea unor puncte de imprumut mobile in sateie apartinatoare comunei;
- Ia masuri pentru pastrarea integritatii fondului de publicatii si recuperarea valorica a lucrarilor distruse sau nerestituite de cititori - Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
- Participa la arhivarea documentelor - Indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul local,primar,viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare
- Achizitionarea fondului de carte - Colaborarea cu institutiile si autoritatile locale, judetene, nationale
- Gestionarea eficienta a sistemului Biblionet - Intocmirea documentelor referitoare la fondul de carte
- Inventarierea periodica a fondului de carte - Mentinerea fondului de carte

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii